کانال تلگرام حقوقی وکیل آنلاین
👆 ورود به این کانال

توضیحات :
 ارائه جدیدترین آراء وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
رویه قضائی محاکم دادگستری
قوانین جدید التصویب منتشره
در روزنامه رسمی کشور به همراه فایل اصلی
مصوبات هیأت وزیران

ارتباط با مدیر کانال

@M6700S


آدرس کانال : vakilonlinee@


دسته : کانال های تحصیلات و دانشگاه ها تلگرام