کانال تلگرام ایران ولیو
👆 ورود به این کانال

توضیحات :

مرجع دانش مهندسی ارزش ایران                

این روزها همه از رضایت مشتری سخن میگویند! مشتری ای که رضایتش ، سازمان‌ها را در عرصه‌ی رقابت نگه‌می‌دارد.مشتری چه می‌خواهد؟ چگونه وی را راضی نگه داریم؟
پیداکردن کارکردها همیشه آسان نیست، چون ممکن است کارکردی که فردی را راضی می‌کند ،فرد دیگری را ناراضی کند! خوشبختانه مهندسی ارزش ابزارها و فوت و فن‌هایی دارد که میتواند در تعریف درست کارکردها و در جستجوی تعاملات بین آن‌ها به کمک تیم مهندسی ارزش بیاید.
در حقیقت مهندسی ارزش یعنی کاهش هزینه در عین بهبود اجرای پروژه! پس این میتواند رویکردی نظام مند برای مدیریت هزینه ها با تغییراتی نوآورانه باشد. پس منطقی تر است که مهندسی ارزش را بیاموزیم .
کانال تلگرام «ایران ولیو» به این امر پرداخته است.

                                                                          


آدرس کانال : iranvalue@


دسته : کانال های تکنولوژی و فناوری تلگرام / کانال تلگرام سایت ها