کانال تلگرام  ریتم بازار
👆 ورود به این کانال

توضیحات :
 توسعه دانش بازاریابی و تولید محتوا در زمینه تحقیقات بازار
ریتم بازار: راهبرد یکپارچه توسعه مدیریت بازار
ارائه مشاوره بازاریابی


آدرس کانال : rhythmebazar@


دسته : کانال های تکنولوژی و فناوری تلگرام / دیگر