کانال سایه های نامرئی
👆 ورود به این کانال

توضیحات :

 مطلب عاشقانه و عارفانه به همراه موزیک
گاهی بخندیم...
گاهی به غمامون فک کنیم
گاهیم اصن فک نکنیم و تنها گوش فرا دهیم
آدرس کانال : invisibleshadows@


دسته : کانال های تفریح و سرگرمی تلگرام