آگاهسازی و پيشگيری از معلوليتها
👆 ورود به این کانال

توضیحات :
[آگاهسازي و پيشگيري از معلوليتها]
مرکز مشاوره مندل
آموزش و پژوهش(برگزاری کارگاه)
ناهنجاری های شنوایی
ناهنجاری های بینایی
جناب آقای دکتر سینا میرزااحمدی
سرکار خانم دکتر گلناز اسعدی

آدرس کانال : zanjangenetic@


دسته : کانال های سلامت و پزشکی تلگرام