کانال روانشناسی و فلسفه
👆 ورود به این کانال

توضیحات :
کانال روانشناسی و فلسفه؛ محیطی برای خودشناسی و پرسشگری!

آدرس کانال : psychologyphilosophy@


دسته : کانال های سلامت و پزشکی تلگرام