کانال قراردادهای انگلیسی

👆 عضویت

توضیحات :
آموزش نحوه نگارش قرارداد های تجاری بین المللی به زبان انگلیسی

آی دی شبکه اجتماعی : englishcontract@


دسته : دیگر / تلگرام