کانال رسمی جوی آباد

👆 عضویت

توضیحات :
کانال مردمی جوی آبادصرفا جهت اطلاع رسانی از مراسمات تبلیغات ومشکلات منطقه بزرگ جوی آباد میباشد
کانال خودتان را حمایت کنید
برنامه ومراسمات و...برای ما ارسال ومارا به دوستان خود نیز معرفی کنید

تبلیغات
@Iran1396irr

پیشنهادات
@Yazahramadadi1

@Jouyabad_city

آی دی شبکه اجتماعی : Yazahramadadi1@


دسته : دیگر / تلگرام