گروه تلگرام خاکریز خاطرات شهدا

👆 عضویت

توضیحات :
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست
اما، اینک در محاصره شهیدان، هوا از بوی شهید پر است. به هر طرف که می نگری شهیدی را می بینی که با چشمان نافذ و عمیقش نگران است که تو چه میکنی....
به ما بپیوندید و در گروه میهمان شهدا باشید.

آی دی شبکه اجتماعی : joinchat/BEWsXUN7BE4bM-ODG7Amdg@


دسته : دیگر / تلگرام