کانال تلگرام آی ترک
👆 ورود به این کانال

توضیحات :
کانال آی ترک فرهنگی و خبری تورکمن صحرا و جهت آشنایی مردم ایران زمین با قوم تورکمن معنی کانال آی ترک به زبان فارسی ماه رو میخوام معنی میدهدآدرس کانال : ay_terek@


دسته : دیگر