کانال  احکام دانشجویی
👆 ورود به این کانال

توضیحات :
محور:احکام جوان و نوجوان
آیات عظام:خامنه ای،سیستانی،مکارم
منبع:رساله دانشجویی،سید مجتبی حسینی


آدرس کانال : ahkam_daneshjuee@


دسته : کانال های مذهبی تلگرام