کانال تلگرام بورسنامه
👆 ورود به این کانال

توضیحات :
تحلیل ، آموزش و معرفی سهام برتر 

شناسایی کف قیمت ترین سهام با استفاده از سیستم جدید رگرسیون و معرفی به اعضا و پیش بینی روند شاخص بورس 

رایگان


آدرس کانال : boursenameh@


دسته : کانال های اقتصادی و فروشگاهی تلگرام